บี ทรี เจม
Products : เครื่องประดับ
เอ็กซ์โซติค ลิฟวิ่ง
Products : เฟอร์นิเจอร์
 
สมัครเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับข่าวสาร โปรโมชั่น หรือสินค้าใหม่ๆ
 กรุณากรอก E-mail
 
   www.ban-tawai.com
Select Language : ENG | THA  
ตั้ง Ban-Tawai.com เป็นหน้าแรก
ค้นหา :
คุณมี 0 สินค้าในรถเข็น
(0 บาท)
 
ชื่อเว็บไซต์ :
www.ban-tawai.com
ที่ตั้ง :

ศูนย์ข้อมูลการค้า และการท่องเที่ยวบ้านถวาย
90 หมู่ที่ 2 บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
Tel.: 081-882-4882
Fax.: 053-433-074
E-mail: baantawaimap@gmail.com


ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

 
ผู้บริหาร-จัดการ เว็บไซต์ “บ้านถวายดอทคอม” :
ชื่อ :
นาย วสันต์ เดชะกัน
ประวัติการศึกษา :
• สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์โปรแกรม วิชา ธุรกิจท่องเที่ยว  สถาบันราชภัฎเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2540
• สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว (ECO-TOURISM) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2542
• สำเร็จการศึกษาปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร ( Ex-MBA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2546
ประสบการณ์การทำงาน :
• ปี  2535 - 2540 ผู้จัดการร้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก “บุญมีแอนติค”
• ปี  2540 - 2546 ผู้บริหารร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งบ้าน BMA decorate
• ปี  2546 - ปัจจุบัน   
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัทส่งออกสินค้าตกแต่งบ้านและโรงแรม บริษัท บี.เอ็ม.เอ. เดคอร์เรท จำกัด ( BMA Decorate Co., Ltd )
  - บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ “แผนที่บ้านถวาย” ( Map of  Baan Tawai )
ประสบการณ์ทำงานด้านสังคม :
• ปี  2544 - 2548 ดำรงตำแหน่ง ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยวบ้านถวาย
• ปี  2545  ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  ตำบล ขุนคง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่
• ปี 2547 - 2548 ประธานฝ่ายข้อมูลการค้า และการท่องเที่ยว  หมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ บ้านถวาย ( หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย)
• ปี  2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ บ้านถวาย ( หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทย) บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่
อี-เมล์ติดต่อ :
baantawaimap@gmail.com
gm@ban-tawai.com
executive@ban-tawai.com

 
 
 
ทีมงานจาก Google มาถ่ายทำประวัติบ้านถวาย สองฝั่งคลอง

    ทีมงานจาก Google มาถ่ายทำประวัติบ้านถวาย สองฝั่งคลอง
 
แผนที่บ้านถวาย ฉบับที่ 67

    แผนที่บ้านถวาย ฉบับที่ 67
 
แผนที่บ้านถวาย ฉบับที่ 67

    แผนที่บ้านถวาย ฉบับที่ 67
 
 
 
Home | History | Shop | Tourist Attraction | Map | Webboard | Member | Contact Us
ข้อมูลในเว็บไซต์นิ้ได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
สงวนสิทธิ ข้อมูล-รูปภาพ-และอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ใช้เพือการติดต่อค้าขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.ban-tawai.com เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้นำข้อมูล-รูปภาพ และอื่น ๆ ไปใช้ในการเผยแพร่สู่สายตาของสาธารณะชนในรูปแบบอื่นใด หรือด้วยวิธีการใด ภาษาใดก็ตาม
อีเมล์ webmaster@ban-tawai.com Design & Developed by www.click2solutions.com